Om oss Tjenester Maskinpark Referanser Kontakt

Skog og gjenvinning

G&O Helgesen ASTjenesterSkog og gjenvinning

Skog og gjenvinning

Skog og gjenvinning

Hogst

G & O Helgesen AS utfører hogst, sluttavvirke og tynning av skog.

Avfallshåndtering

Vi utfører miljømessig avfallshåndtering av både trevirke og annet avfall.