Om oss Tjenester Maskinpark Referanser Kontakt

Fjellsikring

G&O Helgesen ASTjenesterFjellsikring

Fjellsikring

Andre entreprenørtjenester

Fjellsikring

G & O Helgesen AS har lang erfaring innen fjellsikring, tilkomstteknikk og rassikring. Her i Norge—og spesielt på vestlandet—har det alltid funnes stort behov for sikring av farlige fjellsider. Ras fra fjell er en trussel mot både veier, bygninger og kjøretøy. For at mennesker og dyr skal kunne ferdes trygt, legger vi stolthet og ekspertise i vårt fjellsikringsarbeid.