Om oss Tjenester Maskinpark Referanser Kontakt

Andre entreprenørtjenester

G&O Helgesen ASTjenesterAndre entreprenørtjenester

Andre entreprenørtjenester

Andre entreprenørtjenester

Asfaltering

G & O Helgesen AS tilbyr asfaltering av mindre veier samt parkeringsplasser. Her vektlegges bruk av riktig verktøy, og med kompetente ansatte på dette fagfeltet kan vi garantere et veidekke av høy kvalitet. Med godt underlag og alminnelig bruk kan asfalt ha en levetid på 15-20 år – forutsatt at den er lagt på kyndig måte. Du kan med trygghet overlate asfalteringen til oss.

Fjellsikring

G & O Helgesen AS har lang erfaring innen fjellsikring, tilkomstteknikk og rassikring. Her i Norge—og spesielt på vestlandet—har det alltid funnes stort behov for sikring av farlige fjellsider. Ras fra fjell er en trussel mot både veier, bygninger og kjøretøy. For at mennesker og dyr skal kunne ferdes trygt, legger vi stolthet og ekspertise i vårt fjellsikringsarbeid.

Gråsteinsmuring

Man kan lage flotte murer, støttemurer og trapper av ekte naturstein fra området der du bor. La vår erfaring på dette feltet komme din hage og tomt til gode – vi finner den beste steinen til arbeidet. En natursteinsmur er meget værbestandig og så godt som vedlikeholdsfri.

Rivning

Trenger du revet en mindre bygning har vi utstyr og kompetanse til dette. Eneboliger, tomannsboliger, garasjer, fritidsboliger og mindre lagerbygg – all rivning utføres med sikkerhet og omhu overfor omgivelser. Til rivning bruker vi gravemaskin med påmontert klo, og har lang erfaring.