Om oss Tjenester Maskinpark Referanser Kontakt

Tjenester

G&O Helgesen ASTjenester

G & O Helgesen AS har dyktige ansatte og en allsidig maskinpark, og tar derfor de fleste typer anleggsoppdrag. Med 25 år i bransjen kan du trygt overlate graving, transport, sprengning, riving, asfaltering, gråsteinsmuring og fjellsikring til oss

Graving


Er kjelleren din fuktig og tar inn vann gjennom grunnmuren?G & O Helgesen AS graver dreneringsgrøfter, og kan utbedre eksisterende drenering rundt ditt hus. Vi utfører planering av tomter.

Massetransport


G & O Helgesen AS tilbyr salg og transport av fyllmasser:Sand, grus, pukk, singel, stein og jord. Våre priser er konkurransedyktige, og vi garanterer rask leveranse i Bergen og omegn.

Veibygging


Har du behov for en enkel grusvei, for eksempel gjennom skog eller over privat eiendom? La oss stå for veibyggingen – Fra bortrydding av skog til asfaltering av ferdig vei.

Andre entreprenørtjenester


G & O Helgesen AS tilbyr asfaltering av mindre veier samt parkeringsplasser. Her vektlegges bruk av riktig verktøy, og med kompetente ansatte på dette fagfeltet kan vi garantere et veidekke av høy kvalitet

Sprengning


G & O Helgesen AS tilbyr trygg og profesjonelt utført sprengning. Vi tar oppdraget, enten det er snakk om en liten garasjetomt eller en stor parkeringsplass.

Fjellsikring


G & O Helgesen AS har lang erfaring innen fjellsikring, tilkomstteknikk og rassikring. Her i Norge—og spesielt på vestlandet—har det alltid funnes stort behov for sikring av farlige fjellsider.

Skog og gjenvinning


G & O Helgesen AS utfører hogst, sluttavvirke og tynning av skog.