Skog og gjenvinning

Hogst
G & O Helgesen AS utfører hogst, sluttavvirke og tynning av skog.

Avfallshåndtering
Vi utfører miljømessig avfallshåndtering av både trevirke og annet avfall.