Graving i Bergen – Velg G & O Helgesen AS

Drenering
Er kjelleren din fuktig og tar inn vann gjennom grunnmuren? En fuktig kjeller kan fort bli ubrukelig til de fleste formål, men fuktproblemet kan løses effektivt – fra utsiden. I stedet for å isolere kjellerommet innenfra, går vi til kjernen på problemet: Vannet som siver inn fra jorden utenfor.

G & O Helgesen AS graver dreneringsgrøfter, og kan utbedre eksisterende drenering rundt ditt hus. Bygningskyndige fagfolk vil raskt kunne gi deg en vurdering på hvor god drenering det er rundt boligens grunnmur. Gamle bygninger sliter ofte med dårlig drenering langs grunnmur, noe som gjør sitt utslag i en våt eller fuktig kjeller. Har du salt, kondens eller sopp på kjellerveggen, skyldes dette fukt. Skaden rettes opp ved å lede vannmassene bort fra bygget.

Planering
Vi utfører planering av tomter. Erfarne ansatte med solid kompetanse utfører arbeidet grundig og nøyaktig.

Veibygging
Har du behov for en enkel grusvei, for eksempel gjennom skog eller over privat eiendom? Vi utfører veioppdrag på forespørsel.